Andere

Buiten onze gewone werking, zijn wij ook nog actief op andere domeinen.

Zo verzamelen wij het papier van de inwoners van Genebos, met onze maandelijkse papierslag.