Privacyverklaring Chiro Genebos

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Genebos, Bergstraat 38, 3945 Ham, chirogenebos@gmail.com.
Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Lid worden van Chiro Genebos betekent automatisch ook lid worden van Chirojeugd Vlaanderen. In het kader van ledenbeheer en verzekering geven wij identificatie- en contactgegevens door aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, info@chiro.be.

Meer info vindt u op chiro.be/privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de lokale groep of met Chirojeugd Vlaanderen via de vermelde contactgegevens. Uw inzagerecht uitoefenen kan ook via chiro.be/aanvraag-inzagerecht.

De uitgebreide versie van de privacyverklaring vind u in onderstaande link:
Privacyverklaring Chiro Genebos